Prostredie, ktoré sa zapáči Vám aj Vášmu drobcovi


Zháňate súkromné jasle Bratislava? Chcete aby sa Váš drobÄek cítil príjemne a v novom prostredí zvládal celý deň bez Vás? Veríme, že ak vyskúšate naÅ¡e zariadenie, budete spokojní a Váš potomok si to u nás zamiluje na prvý pohľad. SpoloÄne s ním bude v skupine pár detiÄiek, aby sa spolu mohli hraÅ¥, avÅ¡ak pre zvládnutie kolektívu jedným zamestnancom máme maximálne päť Älenov v triede. VÄaka takto nízkemu poÄtu sa nemusíte obávaÅ¥ nejakých chorôb Äi nedostatoÄnej opatery zo strany personálu. Práve naopak. Takejto malej skupinke dokáže venovaÅ¥ úplne dostaÄujúcu pozornosÅ¥, rovnako sa venovaÅ¥ každému Älenovi, vÄaka Äomu sa u nás vÅ¡etci cítia dôležití a obľúbení.

Každý je dôležitou súÄasÅ¥ou celej skupiny

NaÅ¡ou filozofiou je, aby sme v každom naÅ¡li jeho silné stránky a spoloÄne sa nauÄili, že je moc potrebné všímaÅ¥ si ostatných a hlavne sa k nim pekne chovaÅ¥. VÅ¡etkých zapájame do kolektívnych hier a uÄíme sa, že sa musia vedieÅ¥ spoľahnúť sami na seba, ale aj požiadaÅ¥ o prípadnú pomoc svojho kamaráta.