Kde se uplatní v praxi kamerové systémy

Vynález kamery přinesl světu nebývalé možnosti. Zprvu to byly na počátku dvacátého století první černobílé němé filmové grotesky, s legendárním Charlie Chaplinem, které o pár let vystřídal zvukový film. V polovině minulého století již filmové kamery začaly snímat obraz v barvách a v současné době máme k dispozici i kamery bezpečnostní. Kamerové systémy provází náš život mnohdy na každém kroku. Kde všude se s nimi můžete setkat?

Docházkový systém – možná, že právě vy jste zažili tzv. píchací hodiny. Byly rozšířené snad ve všech institucích za socialismu a ještě po sametové revoluci se vyskytovaly v některých firmách či podnicích, kupříkladu v ČSA si zaměstnanci označovali příchod a odchod na píchacích kartách ještě v roce 2005. Tohoto zařízení však někteří lidé zneužívali, např. pověřili kolegu, aby jim „odpíchnul“ a přitom se na pracovišti již nenacházeli. Tomuto jevu lze zabránit docela efektivně pomocí kamerového systému. Jinými slovy, kdyby lidé nepodváděli a přistupovali ke své práci zodpovědně, žádné kamery tohoto typu by nebyly zapotřebí a mohly by se využívat např. pro průmyslové účely.

kamerový systém

Sledování procesu výroby – těmi průmyslovými účely rozumíme například proces výroby a udržování skladového hospodářství v bezproblémovém chodu. Kamerovými systémy v Ostravě lze monitorovat tavbu oceli v železárnách, výrobu elektrických kabelů, proces výroby různých potravin, farmaceutických produktů, nebezpečných chemikálií atd.

Zabezpečení majetku v provozovnách – vloupání do provozoven služeb, jako je např. kadeřnictví, pedikúra, masáže atp. mnohdy nemusí způsobit škodu ve formě krádeže, pokud je zlodějům ztížen přístup k vnitřnímu vybavení, ovšem tito lidé mohou poškodit či zničit například okna, dveře, omítku a nábytek, a taková škoda také nebývá zanedbatelná.

Obchody s drahým zbožím a s vyššími platbami v hotovosti – kamerové systémy a spolu s nimi i bezpečnostní mlha se uplatní zejména tam, kde jsou v oběhu vyšší finanční sumy, a kde se prodává dražší zboží, což jsou například směnárny, čerpací stanice nebo zlatnictví.

Zabezpečení perimetru – perimetrem rozumíme v obecné rovině obvodovou hranici vytýčeného území. V praxi to může znamenat například rozsáhlé plochy některých důležitých bodů státní infrastruktury, např. areálů letiště včetně pojezdových, vzletových a přistávacích drah, oplocené objekty jaderných elektráren, vojenské a policejní prostory (muniční sklady, bunkry, garáže vojenské techniky), úpravny vody a čistírny odpadních vod, objekty nemocnic a sanatorií, továrny na výrobu chemikálií atd.

Protipožární signalizace EZS – sledovat kamerovým systémem v Praze lze nejen pohyb osob v terénu, jejich docházku na pracoviště, případně páchání trestné činnosti, kamerový systém bývá poměrně často součástí tzv. Elektronické protipožární signalizace (EPS). Včasnou signalizací s přesnou lokalizací vznikajícího požáru jej lze uhasit ještě v zárodku, což je důležité zejména ve skladech či při výrobě hořlavin, toxických chemikálií a v mnoha dalších odvětvích výroby.

systém kamera

Videotelefon – videotelefony byly ještě před čtyřiceti lety pouhým snem mnohých z nás, kteří jsme chtěli mít namísto domovního zvonku snímač obrazu obličeje, aby bylo zřejmé, kdo k nám přichází. V bytových domech k tomu poslouží docela obyčejné dveřní kukátko, ovšem u rodinných domů nám není k ničemu. Videotelefonem jasně rozeznáte podobu člověka nejen ve tváři, ale můžete posoudit i jeho oděv, např. rozeznat řemeslníky v montérkách s firemním logem, uniformu poštovní doručovatelky atp. Nemusíte se tedy pak spoléhat na soustavu zrcadel, jak to měl „bláznivý vynálezce“ pan Smoljak ve filmu Kulový blesk.

Speciální kamery pro průmyslové účely – kamery se v současné době uplatní například i při monitorování stavu kanalizačních systémů. Využívají je instalatérské firmy, které se starají o průchodnost kanalizační soustavy při zanesení štěrkem, bahnem, prorůstajícími kořeny stromů a keřů atp.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup