Zkontrolujte zabezpečení vašich programů


Mnoho firem využívá pÅ™i své práce speciální software, ve kterém se ukládají nejrůznÄ›jší informace. Tyto informace jsou vÅ¡ak Äasto cílem útoku a to proto, že mohou pomoci konkurenci. ZabezpeÄení takových programů je tak velmi důležité a není radno ho nÄ›jak podceňovat. Náš soudní znalec software prověří zabezpeÄení vaÅ¡ich programů a nalezne možná rizika, která by mohla způsobit únik dat. V případÄ› potÅ™eby vám navíc pomůže najít efektivní Å™eÅ¡ení a doporuÄí vám možnosti, díky kterým budou vaÅ¡e programy 100 % bezpeÄné.

Chraňte si důležité informace

Informace o objednávkách, klientech nebo zakázkách jsou velmi choulostivé a je tak potÅ™eba dobÅ™e si je chránit. Ne vÅ¡echny firemní programy to vÅ¡ak zvládnou a mnohdy tak může mít konkurence přístup k vaÅ¡im datům. Prověřit si bezpeÄnost programů, které využíváte je pÅ™itom velmi snadné, a pomůže vám s tím soudní znalec, který má nejen mnoho zkuÅ¡eností, ale také znalostí v oboru IT. V případÄ› potÅ™eby vám navíc doporuÄí potÅ™ebné kroky, díky kterým budou vaÅ¡e informace bezpeÄné a nedostupné pro vaÅ¡i konkurenci.