Vkus a elegance vždy udělají dojem


SouÄasná doba nutí ÄlovÄ›ka, aby u sebe stále nosil nÄ›jaký blok, Äi seÅ¡itek na poznámky, nÄ›co, co když otevÅ™e, okamžitÄ› se mu vyjeví jeho nejbližší i vzdálenÄ›jší plány. A tak se postupnÄ› diáře stávají naší nedílnou souÄástí. Pokud ho náhodou zapomeneme doma, zjistíme, že jsme téměř tak zmateni, jako bychom spoleÄnÄ› s ním doma nechali i kousek svého mozku. Když už tedy tyto záznamníÄky tak nutnÄ› potÅ™ebujeme, mÄ›li bychom pouvažovat nad tím, zda také kromÄ› úÄelnosti nevsadit na jejich kvalitu a design. Věřte, že udÄ›láte dojem na zákazníka, když mu dáte nahlédnout do koženého diáře, než když z náprsní taÅ¡ky vytáhnete nÄ›jaký umÄ›lohmotný a oÅ¡untÄ›lý trhací kalendář.

Reprezentujte sami sebe i nás

Luxusní diáře Äasto otevíráme na schůzích a poradách, manipulujeme jimi v dopravních prostÅ™edcích – zkrátka na veÅ™ejnosti. Je proto dobré si uvÄ›domit, že se jedná o jakýsi druh reprezentace nás samotných. I v tomto ohledu naÅ¡e zboží pÅ™edÄí veÅ¡kerá vaÅ¡e oÄekávání. PÅ™ijÄte si vybrat do naÅ¡eho e-shopu, nebo nás kontaktujte pro osobní odbÄ›r.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup